fbpx

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เราสนับสนุนทุกคน ที่สนใจขับเคลื่อนนวัตกรรม และ พร้อมรับฟังความคิดใหม่ๆ

มาช่วยกันเปลี่ยนความคิด เรื่องผ้าอนามัยใช้แล้วทิ้ง และเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือมนุษยชาติไปกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

pynpy Favicon1

Copywriter with editorial and proof-reading skills (Freelance)

Your mission

You´ll craft the copy and the brand image of Pynpy. You know what is tone of voice and how to communicate with our audiences by words. We are seeking a talented individual who loves writing, is organized, and wants to spread the word about our mission. You will be the responsible person for our copy, grammar, content pipeline, and that we are driving the company towards tons of well-crafted content.

Position summary

 • You´ll be writing important articles - How-to articles, Guides for our customers, Podcasts briefs, etc. so you need a complete understanding of product and market

 • You´ll be rechecking the articles of our junior copywriters, give them feedback, and publishing their stuff

 • You´ll discuss the social media plan with graphics and cooperate about know topics and the overall tonality of our brand

 • You´ll be the responsible person for content production on our blog, important pages, overall content calendar, and social media communication

Your profile

 • Pursuing a Bachelor degree in Marketing, Communication, or Business (or any related suitable)

 • Strong time and project management skills (meeting deadlines, able to prioritize tasks) plus the working experience in any project management tool (Trello, Asana)

 • Extremely detail-oriented and organized

 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed

 • Excellent communication skills, enthusiastic, and proactive

 • Knowledge of your specialization

 • Fluent English

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space.

 • Compensation based on prior experience. 

 • Fully remote position

 • Team events, off-sites, and retreats

 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

social-media creators/Editors ( Freelance )

Your mission

You love to communicate clearly our vision and together with the copywriter, you will share the message of Pynpy across Facebook, Instagram, and other social media. You´ll make our followers interested in our product and you´ll proactively communicate and engage with them about anything they are interested in. This position needs a big chunk of empathy for human needs and good taste of humor of course. Our friends are similar humans like you so don´t be overly serious. 

Position summary

 • You will prepare our social media posts together with the graphic/motion designer (IG, FB, Twitter)
 • You will be responsible for the pipeline of our stories.
 • You need to be self-organized to be sure we follow our schedule and post everything regularly
 • You will comment, engage and participate in discussions on social media
 • You will discover new groups and bring new ideas to the table how we can actively engage there
 • Questionnaires, stickers, and active elements of our stories - you know how to use them all
 • Do Instagram and other social media have a new feature? You´ll be the first who will try and measure the impact on our audience

Your profile

 • Pursuing a Bachelor degree in Communication, or Business (or any related suitable)
 • Strong time and project management skills (meeting deadlines, able to prioritize tasks) plus the working experience in any project management tool (Trello, Asana)
 • Extremely detail-oriented and organized
 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed
 • Excellent communication skills, enthusiastic, and proactive
 • Fluent English

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space.

 • Compensation based on prior experience. 

 • Fully remote position

 • Team events, off-sites, and retreats

 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

Graphic and Motion/Video Designer ( Freelance )

Your mission

You love to communicate clearly our vision and together with the copywriter, you will design and create posts, VDO, and artworks of Pynpy' across Facebook, Instagram, Twitter and other social media. You´ll make our followers interested in our product by visual artworks from your design skill. This position needs a big chunk of empathy for human needs and good skills in graphic design and VDO tools such as Adobe illustrator, Photoshop, Premiere Pro, ability to edit videos, and good taste of humor of course. Our friends are similar humans like you so don´t be overly serious. 

Position summary

 • You will prepare all graphics for our posts together with the social media manager (IG, FB, Twitter)
 • You will be responsible for overview of design and visual brand identity
 • Graphic/Videos for promotion, branded images, short videos for ads and stories - you all know how to make it
 • You need to be self-organized to be sure we follow our schedule and deliver design regularly
 • You will conduct a testing of our graphics and VDOs across various social channels
 • You will create visual texts and image concepts to communicate our ideas that inspire, inform, or captivate consumers

Your profile

 • Pursuing a Bachelor degree in Design, Communication, Graphic, Motion or any related suitable
 • Strong time and project management skills (meeting deadlines, able to prioritize tasks) plus the working experience in any project management tool (Trello, Asana)
 • Have a keen eye for aesthetics and details
 • Extremely detail-oriented and organized
 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed
 • Excellent communication skills, enthusiastic, and proactive
 • Knowledge of your specialization
 • Fluent English

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space.
 • Compensation based on prior experience. 
 • Fully remote position
 • Team events, off-sites, and retreats
 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

Event organiser (PR, Cooperations, Influencers) (Freelance)

Your mission

We are looking for an extrovert, energetic and positive person who knows how to communicate with external stakeholders on many levels and at the same time share the vision of our company with the one who can support us. This position´s all about organizing online and offline events, developing partnerships, communication, organization and explaining why others should care about us and how this cooperation can be win/win for both sides. We are open to any level of experience and highly appreciate your passion for our mission. The experience with organizing online LIVE events or webinars is big plus.

Position summary

 • You will be organizing internal and external online events (interviews, webinars, roundtable discussions)
 • You will do outreach to the relevant influencers and offer them suitable partnerships with us
 • You will be organizing offline events where we can be seen (markets, shopping malls, universities, fairs)
 • You must know how to collaborate with the graphic and content team to get the materials ready for your work
 • You need to be self-organized to be sure we follow our schedule and work regularly

Your profile

 • Pursuing a Bachelor degree in Marketing, Communication, or Business (or any related suitable)
 • Strong time and project management skills (meeting deadlines, able to prioritize tasks) plus is the working experience in any project management tool (Trello, Asana)
 • Extremely detail-oriented and organized person
 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed
 • Excellent communication skills, enthusiastic, and proactive
 • Knowledge of your specialization
 • Fluent English

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space.
 • Compensation based on prior experience. 
 • Fully remote position
 • Team events, off-sites, and retreats
 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

Digital marketing Specialist (all-levels) (Freelance)

Your mission

We are looking for an proactive and positive person who knows how to communicate with external stakeholders on many levels and at the same time share the vision of our company with the one who can support us. This position´s all about partnerships, communication (phone, calls), organization and explaining why others should care about us and how this cooperation can be win/win for both sides. We are open to any level of experience and highly appreciate your passion for our mission.

Position summary

 • You will be communicating with media and preparing all various communication
 • You will do outreach to the relevant influencers and blogers and offer them suitable partnerships with us
 • You must know how to collaborate with the graphic and content team to get the materials ready for your work
 • You need to be self-organized to be sure we follow our schedule and you will report results of your work regularly
 • It will be good if you know what is SEO and external outreach in order to build branded mentions
 • Experience with Buzzstream highly appreciated

Your profile

 • Pursuing a Bachelor degree in Marketing, Communication, or Business (or any related suitable)
 • Strong time and project management skills (meeting deadlines, able to prioritize tasks) plus the working experience in any project management tool (Trello, Asana)
 • Extremely detail-oriented and organized
 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed
 • Excellent communication skills, enthusiastic, and proactive
 • Knowledge of your specialization
 • Fluent English

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space
 • Compensation based on prior experience
 • Fully remote position
 • Team events, off-sites, and retreats
 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

accounting officer - พนักงานบัญชี (freelance)

Your mission

Be responsible for managing the financial document of the company, including maintaining accurate accounting records, preparing financial statements, and ensuring compliance with financial regulations. The Accountant Officer will work closely with legal departments and accounting company to provide and receive financial guidance and support.

Position summary

 • Creating and processing invoices
 • Cross-checking invoices with payments and expenses to ensure accuracy
 • Creating and processing withholding tax, tax invoice, and delivery order sheet
 • Sending bills and invoices to clients
 • Tracking organization expenses
 • Communicating with clients regarding billing and payments

Your profile

 • A degree in accounting or similar. (or any related suitable)
 • Strong time and project management skills (meeting deadlines, able to prioritize tasks) plus the working experience in any project management tool (Trello, Asana)
 • Extremely detail-oriented and organized
 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed
 • Excellent communication skills, enthusiastic, and proactive
 • Administration skills.
 • Knowledge of your specialization

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space
 • Compensation based on prior experience
 • Fully remote position
 • Team events, off-sites, and retreats
 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

Legal officer - พนักงานกฎหมาย (freelance)

Your mission

We are seeking a highly skilled Legal Officer to join our team. The Legal Officer will be responsible for providing legal advice and support to the organization, including managing legal risks, reviewing and drafting contracts, and ensuring compliance with legal and regulatory requirements. 

Position summary

 • Provide legal advice and guidance on issues related to e-commerce, contracts, privacy laws, data protection, and intellectual property rights
 • Draft and review website terms of use, privacy policies, and other online agreements
 • Monitor compliance with applicable laws and regulations related to online business activities
 • Develop and implement brand protection strategies, including enforcement of trademarks and copyrights
 • Provide legal support for payment processing 

Your profile

 • A degree in Law, Juris Doctor, or related field from an accredited institution
 • Strong time and project management skills (meeting deadlines, able to prioritize tasks) 
 • Extremely detail-oriented and organized
 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed
 • Strong knowledge of corporate law, contract law, and regulatory compliance
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Ability to work independently

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space
 • Compensation based on prior experience
 • Fully remote position
 • Team events, off-sites, and retreats
 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

Fully remote WFH

Positive and International environment

Flat hierarchy

ถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้ทีมของเรามีใครบ้าง เลื่อนไปดูด้านล่างได้เลย!

รู้จักทีม Pynpy’

พวกเรายินดีต้อนรับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่เสมอ แล้วไว้เจอกัน

karn pynpy

Karn

นักออกแบบสายรักษ์โลก ผู้ที่บินไปมายุโรปถี่กว่าแอร์ เธอใช้ International Mindset ของเธอ พัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด และหลังจากที่เธอร่วมสร้าง Pynpy' กว่าสองปี เธอก็ไม่เคยกลับไปใช้ผ้าอนามัยอีกเลย

tomas pynpy

Tomas

co-founder หน้าฝรั่ง แต่หัวใจไทยแท้ ผู้หลงรักวัฒนธรรมไทยเป็นชีวิตจิตใจ และเขายังเชื่ออีกว่า ชาติที่แล้ว เขาเกิดเป็นคนเอเชีย ส่วนเรื่องกินเผ็ดน่ะหรอ สู้ไม่ถอย กะเพราไข่ดาว ใส่พริกปกติ คือเมนูคู่ใจ

Kartoon

นักเขียนสายชิวที่ตามติดทุกกระแสคอนเทนต์มาพัฒนางานเขียนของเธอให้ไม่ตกเทรนด์ เธอชอบออกไปผจญภัย ลองสิ่งใหม่ๆ และเพิ่มสกิลแปลกๆ ให้ตัวเองอยู่เสมอ เพราะแพชชั่นของเธอคือการทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองไม่หยุดนิ่ง

Fah Pynpy

Fah

กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ชาวเหนือจ้าวว ที่ชอบโดนทักว่าเหมือนสาวใต้ ผู้ชอบไปชาร์ตพลังให้ชีวิตบนภูเขาและป่าสน รักความสงบและหลงไหลความมูจิ เข้าครัวและตามล่าอาหารรสเด็ดอยู่เป็นนิจ เพราะถือคติว่า ชีวิตมันสั้น อย่ากินอาหารไม่อร่อย!

Su

นักเขียน ESFJ-A มีคติประจำใจว่า "ทำงานให้ดี เหมือนแม่สามีกำลังดูอยู่" นอกจากคลั่งรักแล้ว เธอยังคลั่งไคล้ตัวอักษร วัฒนธรรม อาหาร ท่องเที่ยว และแมว!!! แต่จะไม่ให้ไลฟ์สไตล์ของเธอไปทำลายสิ่งแวดล้อมได้

Papauy

นักเขียนสายครีเอทีฟ มีความสนใจหลากหลาย ชอบติดตามกระแสคอนเทนต์ทุกมิติ เพื่อนำมาพัฒนางานของตนเอง ชอบฟังเพลง และวาดรูปเสมอเมื่อมีเวลาว่าง

tor pynpy

Tor

อดีตผู้บริหารธนาคารยักษ์ใหญ่ ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้หลังเกษียณ เขารักและมีความสุขกับการเปิดใจ สนับสนุนไอเดียใหม่ๆ จึงอาสาดูแลระบบการส่งสินค้า เพื่อให้ถึงมือเพื่อนๆ ได้อย่างตรงเวลาที่สุด

Baitarn

นักเขียนหน้าใหม่สายครีเอทีฟ ชอบการท่องเที่ยว การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำประสบการณ์มาถ่ายทอดผ่านทางตัวอักษรให้กับทุกคนได้อ่านกัน มีความสุขที่สุดตอนคนชอบงานเขียนของตัวเอง 🙂

ja pynpy

Ja

ผู้ที่มีสายตาเป็นเลิศ มองเห็นรายละเอียดยิ๊บยับ ที่คนทั่วไป อาจมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เธอเลิฟมาก ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ให้ได้เป๊ะที่สุด ก่อนจะปล่อยผ่านไปถึงมือเพื่อนๆทุกคน 

guy pynpy

Guy

วิศวกรหนุ่มไฟแรง ด้วยไลฟ์สไตล์ที่มีความสบายๆ ทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนๆ งานระบบ และการจัดการนี่งานถนัด และกายยังโสดอยู่ด้วยนะจ๊ะ ใครถูกใจ สะกิดบอก Pynpy' ได้เลยนะ

แล้วคุณล่ะ?

ถ้าคุณหลงรักไอเดียใหม่ๆ พร้อมเปิดใจเรียนรู้ อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร และ ทันสมัย จะรอช้าอยู่ทำไม! เลือกตำแหน่งที่เหมาะกับคุณได้เลย!